ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αστυνομική Ταυτότητα

2. Άδεια οδήγησης σε ισχύ

3. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη τύπου Διαβατηρίου (απαραίτητη για την έκδοση νέου Διπλώματος!!)

4 α.Παράβολο 30 ευρώ  από την Εθνική Τράπεζα σε περίπτωση απώλειας - κλοπής για πρώτη φορά  

                                                                         ή

  β. Παράβολο 60 ευρώ  από την Εθνική Τράπεζα σε περίπτωση απώλειας - κλοπής για δεύτερη φορά κλπ.

5. Παράβολο 30 ευρώ  από την Εθνική Τράπεζα για εκτύπωση διπλώματος

6) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου 9,02 ευρώ από την Εφορία (Εναλλακτικά μπορούμε να το αγοράσουμε εμείς για εσάς)